04 мар 2019

Մանվել Եղիազարյանի ելույթը, Ոչ իշխ. ուժերի խորհրդաժողովում, 5-ը փետրվարի, 2015թ.

2:17
1 КОММЕНТАРИЙ
L A
L A
ВОСЕИ ХОСКЕРЕН
Раскадровка
Մանվել Եղիազարյանի ելույթը, Ոչ իշխ. ուժերի խորհրդաժողովում, 5-ը փետրվարի, 2015թ.
Видео: Մանվել Եղիազարյանի ելույթը, Ոչ իշխ. ուժերի խորհրդաժողովում, 5-ը փետրվարի, 2015թ.
Видео: Մանվել Եղիազարյանի ելույթը, Ոչ իշխ. ուժերի խորհրդաժողովում, 5-ը փետրվարի, 2015թ.
Видео: Մանվել Եղիազարյանի ելույթը, Ոչ իշխ. ուժերի խորհրդաժողովում, 5-ը փետրվարի, 2015թ.
Видео: Մանվել Եղիազարյանի ելույթը, Ոչ իշխ. ուժերի խորհրդաժողովում, 5-ը փետրվարի, 2015թ.
Видео: Մանվել Եղիազարյանի ելույթը, Ոչ իշխ. ուժերի խորհրդաժողովում, 5-ը փետրվարի, 2015թ.
Видео: Մանվել Եղիազարյանի ելույթը, Ոչ իշխ. ուժերի խորհրդաժողովում, 5-ը փետրվարի, 2015թ.
Видео: Մանվել Եղիազարյանի ելույթը, Ոչ իշխ. ուժերի խորհրդաժողովում, 5-ը փետրվարի, 2015թ.
Видео: Մանվել Եղիազարյանի ելույթը, Ոչ իշխ. ուժերի խորհրդաժողովում, 5-ը փետրվարի, 2015թ.
Видео: Մանվել Եղիազարյանի ելույթը, Ոչ իշխ. ուժերի խորհրդաժողովում, 5-ը փետրվարի, 2015թ.
Видео: Մանվել Եղիազարյանի ելույթը, Ոչ իշխ. ուժերի խորհրդաժողովում, 5-ը փետրվարի, 2015թ.